Czego szukasz?

Regulamin sklepu internetowego Adrian Nowak

Słownik:

Dane – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy;
Klient – osoba dokonująca zakupów w Sklepie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta – konto w Serwisie;

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;

Serwis – witryna internetowa sklepu Adrian Nowak, znajdująca się pod nazwą domenową adriannowak.com
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem adriannowak.com, prowadzony przez Sprzedającego;

Sprzedający – ADRIAN NOWAK ATELIER Adrian Nowak, NIP: 6562277767, z siedzibą w Krakowie, ul. Ślusarska 8/130, 30-710 Kraków.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który posiada Konto Klienta.

I Złożenie zamówienia

1. Towar można zamówić w następujący sposób:

 • za pomocą opcji „dodaj do koszyka”; należy w tym celu dodać towar do koszyka korzystając z opcji „dodaj do koszyka”, podać dane adresowe i kontaktowe, wybrać sposób dostawy i zapłaty, a następnie opcję „złóż zamówienie”.
 • wysyłając maila z zamówieniem na adres: oneclassiconebasic@gmail.com. W mailu proszę podać nazwę, pozostałe opcje jeśli istnieją, sposób zapłaty oraz adres wraz z nr telefonu do wysyłki. W ciągu najpóźniej 1 dnia roboczego (a z reguły w ciągu kilku godzin) odpowiem na maila, potwierdzę przyjęcie zamówienia i uzgodnimy szczegóły transakcji.

2. Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep zamówienia.
 Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem ze sklepu maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty. Klient powinien otrzymać wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia – w przeciwnym razie Klient przestaje być związany złożoną ofertą.

3. W celu wykrycia i skorygowania błędów we wprowadzonych danych, szczegółowe informacje o zamówieniu są wyświetlane w formie podsumowania przed pojawieniem się opcji „Złóż zamówienie”. Informacje te obejmują dane Klienta, adres do wysyłki, listę zamówionych produktów z podaniem ich ilości i cen, wybrany sposób płatności i dostawy. Istnieje możliwość samodzielnego skorygowania podanych Danych. W tym celu należy wybrać opcję „wstecz” i poprawić dane.

4. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia lub wprowadzania zmian (modyfikacji) w złożonym zamówieniu, o ile oświadczenie o rezygnacji lub wprowadzeniu modyfikacji zostanie złożone przed wysłaniem towaru przez obsługę Sklepu. Informacja o wysłaniu towaru jest wysyłana Klientowi pocztą elektroniczną. Rezygnacji lub modyfikacji zamówienia można dokonać wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną. Niezależnie od prawa rezygnacji z zamówienia, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, na zasadach określonych w Regulaminie.

II Sposób płatności

1. Akceptuję następujące formy zapłaty:

 • przelew internetowy za pośrednictwem platformy Przelewy24 - sprzedawca od razu ma potwierdzenie dokonania przelewu
 • przelew bankowy bezpośrednio na konto sklepu
 • gotówką w siedzibie firmy w przypadku osobistego odbioru produktu/ów

2. W przypadku przelewu na rachunek bankowy, towar zostanie przyjęty do realizacji/przygotowany do wysyłki po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Po przyjęciu zamówienia prześlę maila z informacją o numerze konta oraz kwocie, która należy zapłacić.

III Koszty wysyłki

1. Zamówienia ekonomiczne i priorytetowe wysyłane są za pośrednictwem kuriera In Post, do paczkomatu, oraz innymi kurierami lub zorganizowanymi przez klienta.

2. Koszty wysyłki

 • DHL Polska: 20.00 PLN
 • Poczta Polska: 18.00 PLN
 • Pocztex: 16.00 PLN 
 • (DARMOWA WYSYŁKA na terenie Polski przy zakupach powyżej 100 PLN)
 • Odbiór osobisty w siedzibie firmy ADRIAN NOWAK ATELIER


IV Dostępność towaru

1. Towar, w odniesieniu do którego aktywna jest opcja „Dadaj do koszyka”:

 • jest dostępny i znajduje się w magazynie sklepu - jest dostępny od ręki
 • czas jego realizacji zależy od rodzaju produktu, który został zamówiony.

2. W przypadku, gdy nie będę w stanie w danym momencie skompletować wszystkich towarów objętych zamówieniem, które są dostępne od ręki, Klient informowany jest niezwłocznie o tym fakcie. Klient ma wówczas prawo wybrać jedną z odpowiadających mu opcji:


 • częściowa realizacja zamówienia,
 • wydłużenie czasu oczekiwania,
 • anulowanie całego zamówienia.


V Sposób i termin wysłania lub odebrania produktów

1. Towary są wysyłane w terminie 2-5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Termin ten liczy się:

 • od daty zaksięgowania wpłaty – przy płatności przelewem, kartą kredytową
 • od daty otrzymania potwierdzenia zrealizowania wpłaty - przy płatności elektronicznej

2. Towar jest wysyłamy za pośrednictwem:

 • kurierem (DHL Polska, Poczta Polska, Pocztex)
 • transportem zorganizowanym przez klienta.

3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w siedzibie firmy ADRIAN NOWAK ATELIER przy ul. Ślusarska 8/130 w Krakowie. W tym celu prosi się o kontakt telefoniczny (tel. +48 505176660). Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w Atelier w weekend lub w innych godzinach. Na miejscu sprzedajemy nasze produkty - od ręki są dostępne wszystkie te, które jednocześnie można zamówić przez stronę www.adriannowak.com oraz inne, które czekają na "wstawienie je do sklepu". W sklepie stacjonarnym istnieje możliwość płatności wyłącznie gotówką.

VI Ceny, rachunki

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami zawierającymi wszystkie należne podatki. Ceny te nie uwzględniają kosztów przesyłki ani ewentualnych opłat celnych związanych z wysyłaniem towaru za granicę.

2. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT.

VII Reklamacje, pozasądowe metody rozstrzygania sporów

1. Dokładam najwyższej staranności, aby towary oferowane w sklepie były najwyższej jakości. Moim obowiązkiem jest dostarczenie rzeczy wolnych od wad.

2. Gdyby jednak okazało się, że ujawnią się w nich wady lub niezgodności towaru z umową, proszę o poinformowanie mnie o nich za pomocą:

Klient jest zobowiązany do wskazania preferowanego sposobu rozpatrzenia reklamacji. To samo dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwu internetowego. Odpowiedzi na reklamację udzielam niezwłocznie.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4. Brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uwzględnieniem zawartego w reklamacji żądania.

5. W przypadku, gdyby w związku z uzasadnioną reklamacją konieczne było poniesienie kosztów przesłania towaru – zostaną one przez nas zwrócone. W razie konieczności odesłania towaru do Sklepu lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych do Sklepu za pobraniem. W razie uznania reklamacji za zasadną i zgłoszenia takiego żądania przez Klienta, Sprzedający niezwłocznie zwróci otrzymane kwoty. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Informuję o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). Link do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR umożliwi przedsiębiorcy rozwiązanie sporu z konsumentem przez Internet, nawet jeżeli ten mieszka w innym państwie członkowskim i posługuje się innym językiem.

VIII Prawo odstąpienia od umowy (rezygnacji z zakupów)

1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: oneclassiconebasic@gmail.com lub pocztą na adres: ADRIAN NOWAK ATELIER Adrian Nowak, ul. Ślusarska 8/130, 30-710 Kraków.

3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, czyli przed upływem 14 dni od otrzymania towaru.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałem poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres: ADRIAN NOWAK ATELIER Adrian Nowak, ul. Ślusarska 8/130, 30-710 Kraków. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odzież musi być w idealnym stanie (nieużywana, nieprana, z oryginalnie przymocowanymi metkami wewnętrznymi i zewnętrznymi, nie może mieć śladów wynikających z przymierzania np. ślady makijażu lub woń perfum, bez napraw i z potwierdzeniem zakupu).

Zastrzegam sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu po ustalonym terminie, a także jeśli artykuły nie znajdują się w takim samym stanie, w jakim je wysłano i/lub jeśli nie spełniają warunków zwrotu. Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania przez nas towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania.

Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

Adresat: ADRIAN NOWAK ATELIER Adrian Nowak, ul. Ślusarska 8/130, 30-710 Kraków, email: adriannowak@icloud.com

Ja/My ... niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ...

Data odbioru rzeczy ...

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ...

Adres konsumenta(-ów) ...

Data ...

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

IX Dane osobowe

1. Powierzone przez Użytkowników Dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane w celu realizacji zamówień. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia przez Sklep. W przypadku Użytkowników, którzy zarejestrowali Konto Klienta, dane będą dodatkowo przetwarzane w celu założenia i utrzymania Konta Klienta. Dane Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu. 2. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich Danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Użytkownicy, którzy zarejestrowali Konto Klienta mają bezpośredni dostęp do swoich Danych za pośrednictwem panelu administracyjnego Klienta. 3. Powierzone Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


X Postanowienia końcowe

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.adriannowak.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 81 Kodeksu cywilnego.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.adriannowak.com. Każdy Użytkownik ma możliwość samodzielnego dostępu, skopiowania w dowolnym czasie i wydrukowania treści Regulaminu.

4. Informacje podsumowujące treść zamówienia są wyświetlane na stronie www.adriannowak.com w sposób umożliwiający ich skopiowanie i wydrukowanie oraz przesyłane Klientowi pocztą elektroniczną. Niezależnie od tego treść złożonego zamówienia jest utrwalona w formie elektronicznej w systemie informatycznym Sprzedającego i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich m.in. poprzez wykorzystywanie oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczeń za pomocą haseł.

5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet, zaktualizowana przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script i apletów Java, zalecane Internet Explorer; Firefox; Opera; Google Chrome; Safari, włączona obsługa plików cookies.

KOSZYK

Twój koszyk jest pusty

Dokonaj pierwszych zakupów